Obwieszczenia z dnia 11.01.2010r. 

 
 

Przedbórz, dnia 11.01.2010r.

Znak: SL-7331/4/10

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  PRZEDBORZA

Treść obwieszczenia: Obwieszczenie SL-7331/4/10


Przedbórz, dnia 11.01.2010r.

Znak: SL-7331/72/09/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Treść obwieszczenia: Obwieszczenie SL-7331/72/09/10


 

Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-01-12 15:17:38
Czas publikacji: 2010-01-12 15:17:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak