Sesja LXIV z dnia 03 września 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LXIV/367/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (93 KB)

Tabela nr 1 (78 KB),   Tabela nr 2 (60 KB),   Tabela nr 3 (343 KB),   Tabela nr 4 (428 KB)


UCHWAŁA Nr LXIV/368/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wyposażenia w majątek „Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o.o. (106 KB)


UCHWAŁA Nr LXIV/369/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/212/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz (144 KB)

Załącznik - Plan Odnowy Miejscowości Przedbórz na lata 2009 - 2015 (1523 KB)


UCHWAŁA NR LXIV/370/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedbórz (101 KB)

Załącznik - Plan Odnowy Miejscowości Przedbórz na lata 2009 - 2015 (1527 KB)


UCHWAŁA NR LXIV/371/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz (107 KB)


UCHWAŁA NR LXIV/372/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (100 KB)

Załącznik (90 KB)


UCHWAŁA NR LXIV/373/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (99 KB)

Załącznik (79 KB)

 

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-02 15:13:34
Czas publikacji: 2010-11-02 15:13:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak