Sesja LIII z dnia 12 lutego 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LIII/313/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr LII/308/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Uchwała Nr LIII/314/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr LII/309/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Uchwała Nr LIII/315/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3,   Tabela nr 4,   Tabela nr 5


UCHWAŁA NR LIII/316/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Dolina Pilicy, działającego jako Lokalna Grupa Działania


UCHWAŁA NR LIII/317/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/04/06 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich


UCHWAŁA NR LIII/318/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/05/06 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa


UCHWAŁA NR LIII/319/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LIII/320/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LIII/321/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/301/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

 

Liczba odwiedzin : 761
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-02-24 15:15:47
Czas publikacji: 2010-02-24 15:15:47
Data przeniesienia do archiwum: 2099-01-01