Sesja LIV z dnia 17 marca 2010 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr LIV/322/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu


UCHWAŁA Nr LIV/323/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Załącznik nr 1


Uchwała Nr LIV/324 /10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Tabela nr 1,    Tabela nr 2,    Tabela nr 2a,    Tabela nr 3,    Tabela nr 4,    Tabela nr 5,    Tabela nr 6


UCHWAŁA Nr LIV/325/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA NR LIV/326/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/93 z dnia 27 lipca 1993 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz


UCHWAŁA NR LIV/327/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/191/08 w sprawie zmian Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006 - 2010

Załącznik


UCHWAŁA NR LIV/328/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 178 położonej w obrębie Żeleźnica, gmina Przedbórz


UCHWAŁA NR LIV/329/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017 wraz z prognozami oddziaływania na środowisk

Załącznik nr 1 - Program Ochrony Środowiska dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

Załącznik nr 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

 - Załącznik nr 1 do prognozy POŚ,   Załącznik nr 2 do prognozy POŚ,   Załącznik nr 3 do prognozy POŚ

Załącznik nr 3 - Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

 - Załącznik nr 1 do PGO,   Załącznik nr 2 do PGO

Załącznik nr 4 - Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Przedbórz na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

 - Załącznik nr 1 do prognozy PGO,   Załącznik nr 2 do prognozy PGO,   Załącznik nr 3 do prognozy PGO


UCHWAŁA NR LIV/330/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-04-09 14:05:04
Czas publikacji: 2010-04-09 14:05:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak