Sesja LVI z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LVI/332/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3,   Tabela nr 4


UCHWAŁA NR LVI/333/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


UCHWAŁA NR LVI/334/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LVI/335/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piskorzeniec”

Załącznik


UCHWAŁA NR LVI/336/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarna Rózga”

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-05-24 13:27:03
Czas publikacji: 2010-05-24 13:27:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak