Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 

Liczba odwiedzin : 802
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-12-23 13:43:41
Czas publikacji: 2009-12-23 13:43:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak