Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Przedborzu pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta

 

 


Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-12-23 13:43:41
Czas publikacji: 2009-12-23 13:43:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak