Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2010 roku 

 
 

PROTOKÓŁ

z LV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 15 kwietnia 2010 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad LV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 14 obecnych ).

Minutą ciszy Rada Miejska w Przedborzu uczciła pamięć 96 ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, wśród których zginął Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele najważniejszych urzędów w państwie, dowódcy Sił Zbrojnych RP, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Polska delegacja na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim leciała w dniu 10 kwietnia 2010 roku na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami.

Ad.3.

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

- Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na członka komisji.

Radny Cieciura zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Trzeciaka, który wyraził swoją zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zawisza poddał tę kandydaturę pod głosowanie, w którym przyjęta została 13 głosami, radny Trzeciak wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr LV/331/10 po odczytaniu przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym i przekazana została do realizacji ( 14 radnych obecnych na sali ).

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął LV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 15 kwietnia 2010 roku.

 

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-05-21 12:48:51
Czas publikacji: 2010-05-21 12:48:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak