Sesja LVII z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
 

UCHWAŁA NR LVII/337/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za rok 2009

Strona tytułowa,   Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2009 rok,   Załącznik Nr 1 do sprawozdania,   Załącznik Nr 2 do sprawozdania,   Załącznik Nr 3 do sprawozdania,   Załącznik Nr 4 do sprawozdania,   Załącznik Nr 5 do sprawozdania,   Załącznik Nr 6 do sprawozdania


Uchwała Nr LVII/338 /10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3


UCHWAŁA NR LVII/339/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

 

Liczba odwiedzin : 640
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-06-25 15:20:13
Czas publikacji: 2010-06-25 15:20:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak