Sesja LXII z dnia 30 lipca 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LXII/357/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (97 KB)

Tabela nr 1 (77 KB),   Tabela nr 2 (59 KB),   Tabela nr 2a (228 KB),   Tabela nr 3 (224 KB),   Tabela nr 4 (307 KB)


UCHWAŁA NR LXII/358/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/07 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. (103 KB)


Uchwała Nr LXII/359/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Przedborzu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 398, obręb 1 Przedbórz na rzecz PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 58, 90- 106 Łódź (104 KB)

Załącznik (213 KB)


Uchwała Nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30.07.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego. (97 KB)


Uchwała Nr LXII/361/10 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2007 - 2013”. (171 KB)

Załącznik - Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2007 – 2013 (1873 KB)


UCHWAŁA Nr LXII/362/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu. (119 KB)

 

Liczba odwiedzin : 642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-30 09:31:52
Czas publikacji: 2010-08-30 09:31:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak