Sesja LXV z dnia 30 września 2010 r. 

 
 

UCHWAŁA NR LXV/374/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej (102 KB)


UCHWAŁA NR LXV/375/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażanie zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zuzowy. (108 KB)


UCHWAŁA NR LXV/376/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz. (109 KB)

Załącznik nr 1 (1001 KB),   Załącznik nr 2 (54 KB)


Uchwała Nr LXV/377/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (108 KB)

Tabela nr 1 (51 KB),   Tabela nr 2 (62 KB),   Tabela nr 3 (86 KB),   Tabela nr 4 (69 KB),   Tabela nr 5 (334 KB),    Tabela nr 6 (475 KB),   Tabela nr 7 (47 KB)


UCHWAŁA NR LXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Przedborzu. (109 KB)


UCHWAŁA NR LXV/379/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz, w sezonie zimowym 2010/2011. (102 KB)

Załącznik (84 KB)


UCHWAŁA NR LXV/380/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu (111 KB)

 

Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-29 13:27:42
Czas publikacji: 2010-11-29 13:27:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak