Sesja LXIX z dnia 12 listopada 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LXIX/389/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (98 KB)

Tabela nr 1 (76 KB),   Tabela nr 2 (57 KB),   Tabela nr 2A (271 KB)


UCHWAŁA NR LXIX/390/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok (102 KB)

Załącznik (140 KB)


UCHWAŁA NR LXIX/391/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok (99 KB)

Załącznik (123 KB)


UCHWAŁA NR LXIX/392/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (95 KB)

Załącznik (111 KB)

 

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-12-07 14:19:58
Czas publikacji: 2010-12-07 14:19:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak