Sesja VI z dnia 14 marca 2011 r. 

 
 

UCHWAŁA NR VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno– Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2011 rok (101 KB)


UCHWAŁA NR VI/21/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przedbórz (104 KB)


UCHWAŁA NR VI/22/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/160/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (112 KB)


UCHWAŁA NR VI/23/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku (102 KB)


Uchwała Nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (105 KB)

Tabela nr 1 (81 KB),   Tabela nr 2 (59 KB),   Tabela nr 3 (192 KB),   Tabela nr 4 (87 KB),   Tabela nr 5 (163 KB)


UCHWAŁA NR VI/25/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (109 KB)


UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz (105 KB)


UCHWAŁA NR VI/27/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2011 – 2014 (99 KB)

Załącznik (PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ na lata 2011 - 2014) oraz Załącznik nr 1 do Programu (235 KB)

Załącznik nr 2 do Programu (191 KB)

Załącznik nr 3 do Programu (83 KB)


UCHWAŁA NR VI/28/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (100 KB)

Załącznik (95 KB)


UCHWAŁA NR VI/29/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Przedborzu (103 KB)


UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (152 KB)

 

Liczba odwiedzin : 788
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-03-24 15:00:31
Czas publikacji: 2011-03-24 15:00:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak