Sesja VII z dnia 30 marca 2011 r. 

 
 

Uchwała Nr VII/31 /11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (106 KB)

Tabela nr 1 (79 KB),   Tabela nr 2 (63 KB),   Tabela nr 3 (86 KB),   Tabela nr 4 (194 KB)


UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (102 KB)


UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Kleszczów. (102 KB)


UCHWAŁA NR VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz. (100 KB)


UCHWAŁA NR VII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedbórz. (113 KB)


UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym. (109 KB)

Załącznik nr 1 (82 KB),   Załącznik nr 2 (140 KB),   Załącznik nr 3 (96 KB)


UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu (114 KB)


UCHWAŁA NR VII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu (105 KB)


UCHWAŁA NR VII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2011 roku wniesionej przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu. (98 KB)


UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażanie zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Józefów, gmina Przedbórz. (106 KB)

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-04-22 14:54:44
Czas publikacji: 2011-04-22 14:54:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak