Sesja IX z dnia 24 czerwca 2011 r. 

 
 

UCHWAŁA NR IX/53/2011 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok (93 KB)


UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za rok 2010 (93 KB)


Uchwała Nr IX/ 55/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (96 KB)

Tabela nr 1 (80 KB),   Tabela nr 2 (60 KB),   Tabela nr 3 (204 KB),   Tabela nr 4 (47 KB)


Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym (102 KB)

Załącznik nr 1 (63 KB),   Załącznik nr 2 (182 KB),   Załącznik nr 3 (95 KB)


Uchwała Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (66 KB)

Załącznik (95 KB)


Uchwała Nr IX /58/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24.06.2011r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Przedborzu przy ul. Koneckiej w drodze przetargu (77 KB)


UCHWAŁA NR IX/59/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 24.06.2011r w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Przedborzu w obrębie 1 pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta (84 KB)

Załącznik (70 KB)


Uchwała Nr IX/ 60/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Przedbórz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Radomszczańskiego (96 KB)


UCHWAŁA Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski (94 KB)


UCHWAŁA NR IX/62/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (97 KB)


UCHWAŁA Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (96 KB)


UCHWAŁA NR IX/64/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (91 KB)


UCHWAŁA Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (96 KB)


UCHWAŁA Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/04/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (102 KB)

 

Liczba odwiedzin : 702
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-07-11 14:34:17
Czas publikacji: 2011-07-11 14:34:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak