Sesja X z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

 

 

UCHWAŁA NR X/67/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 sierpnia 2011 roku. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (102 KB)


UCHWAŁA Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu (101 KB)


Uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (98 KB)

Tabela nr 1 (80 KB),   Tabela nr 2 (64 KB),   Tabela nr 3 (313 KB)


Uchwała Nr X/70/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2009-2010 (96 KB)

Załącznik (RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 2009 - 2010) (1650 KB)

Załącznik nr 1 do Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2009 - 2010 (520 KB)


UCHWAŁA NR X/71/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających przy pomnikach przyrody rosnących na działce o nr ewid. 158 obręb 6 w Przedborzu (102 KB)


UCHWAŁA NR X/72/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 5 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie,5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (113 KB)

 


Liczba odwiedzin : 766
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-08-18 14:27:38
Czas publikacji: 2011-08-18 14:27:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak