Sesja XI z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
 

Uchwała Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2011–2021 (106 KB)

Załącznik nr 1 (78 KB),   Załącznik nr 2 (121 KB)


Uchwała Nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (98 KB)

Tabela nr 1 (76 KB),   Tabela nr 2 (71 KB),   Tabela nr 3 (30 KB)


UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 31.08.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Przedborza położonego pomiędzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską do zachodniej granicy miasta (135 KB)

Załącznik nr 1 (15353 KB),   Załącznik nr 2 (3947 KB), Załącznik nr 3 (3957 KB),   Załącznik nr 4 (46 KB),   Załącznik nr 5 (48 KB)


Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (104 KB)


Uchwała Nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników (103 KB)


Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r (107 KB)


UCHWAŁA Nr XI/79/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Przedbórz przez inne niż Gmina Przedbórz osoby prawne i fizyczne (164 KB)

Załącznik (192 KB)


UCHWAŁA NR XI/80/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zobowiązania do przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości Województwa Łódzkiego dotyczącego rozbudowy kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985 (100 KB)

 

Liczba odwiedzin : 690
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-09-13 09:24:20
Czas publikacji: 2011-09-13 09:24:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak