OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (91 KB)

Projekt PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST DLA GMINY PRZRDBÓRZ (1597 KB)

Prognoza oddziaływania na srodowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla gminy Przedbórz (369 KB)

 


Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-11-15 13:39:37
Czas publikacji: 2010-11-15 13:39:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak