Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku nt. wymagań weterynaryjnych dotyczących zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa 

 
 

Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-12-10 09:36:35
Czas publikacji: 2010-12-10 09:36:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak