Sesja XV z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
 

Uchwała Nr XV/95 /11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (94 KB)

Tabela Nr 1 (120 KB),   Tabela Nr 2 (89 KB),   Tabela Nr 3 (212 KB),   Tabela Nr 4 (64 KB)


UCHWAŁA NR XV/96/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/05/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich (100 KB)


UCHWAŁA Nr XV/97/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok (104 KB)


UCHWAŁA NR XV/98/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (103 KB)

 Załącznik 1 i 2 (Informacja i Deklaracja) (99 KB)


UCHWAŁA NR XV/99/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych (111 KB)


UCHWAŁA NR XV/100/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2015 (104 KB)

Załącznik (146 KB)


UCHWAŁA NR XV/101/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny (92 KB)

Załącznik 1 i 2 (Informacja i Deklaracja) (99 KB)


UCHWAŁA NR XV/102/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny (100 KB)

Załącznik 1 i 2 (Informacja i Deklaracja) (109 KB)


UCHWAŁA NR XV/103/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/94/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju (112 KB)

 

Liczba odwiedzin : 659
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-12-15 13:25:32
Czas publikacji: 2011-12-15 13:25:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak