Sesja XVI z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 
 

Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2011–2021 (112 KB)

Załącznik Nr 1 (79 KB),   Załącznik Nr 2 (125 KB)


Uchwała Nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 (96 KB)

Tabela Nr 1 (81 KB),   Tabela Nr 2 (76 KB),   Tabela Nr 3 (218 KB),   Tabela Nr 4 (65 KB)


UCHWAŁA Nr XVI/106/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 (100 KB)

Załącznik Nr 1 (265 KB),   Załącznik Nr 2 (198 KB),   OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2012-2021 (449 KB)


UCHWAŁA NR XVI/107/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 (122 KB)

Tabela Nr 1 (84 KB),   Tabela Nr 2 (66 KB),   Tabela Nr 3 (90 KB),   Tabela Nr 4 (153 KB),   Tabela Nr 5 (165 KB),   Tabela Nr 6 (59 KB),   Tabela Nr 7 (64 KB),   Tabela Nr 8 (82 KB),   Tabela Nr 9 (69 KB),   Tabela Nr 10 (69 KB),   Tabela Nr 11 (294 KB)

Załącznik Nr 1 (86 KB),   Załącznik Nr 2 (82 KB)


UCHWAŁA NR XVI/108/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/04/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (104 KB)


UCHWAŁA NR XVI/109/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 ... (108 KB)


UCHWAŁA Nr XVI/110/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Przedbórz na lata 2012-2015 (102 KB)

Załącznik (Program Aktywności Lokalnej dla gminy Przedbórz na lata 2012 – 2015) (327 KB)

Załącznik do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Przedbórz na 2012 rok (90 KB)


UCHWAŁA Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu (124 KB)

 

Liczba odwiedzin : 730
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-01-05 15:20:38
Czas publikacji: 2012-01-05 15:20:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak