Sesja XVIII z dnia 1 lutego 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012–2021 (125 KB)

Załącznik nr 1 (156 KB),   Załącznik nr 2 (127 KB)


Uchwała Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 (96 KB)

Tabela nr 1 (54 KB),   Tabela nr 2 (244 KB)


UCHWAŁA NR XVIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług (111 KB)

Załącznik (90 KB)


UCHWAŁA NR XVIII/122/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz (106 KB)


UCHWAŁA Nr XVIII/123/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem lokalu mieszkalno - socjalnego w Przedborzu przy ul. Koneckiej 49 m. 3 (104 KB)


UCHWAŁA NR XVIII/124/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej (101 KB)


UCHWAŁA Nr XVIII/125/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2012 (94 KB)

Załącznik (90 KB)


UCHWAŁA Nr XVIII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2012 (104 KB)

Załącznik nr 1 (55 KB),   Załącznik nr 2 (52 KB),   Załącznik nr 3 (52 KB)

 

Liczba odwiedzin : 533
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-02-21 15:07:04
Czas publikacji: 2012-02-21 15:07:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak