Sesja XIX z dnia 23 lutego 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012–2021 (123 KB)

Załącznik nr 1 (294 KB),   Załącznik nr 2 (118 KB)


Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 (96 KB)

Tabela nr 1 (121 KB),   Tabela nr 2 (75 KB),   Tabela nr 3 (251 KB)

Załącznik nr 1 (65 KB)


UCHWAŁA NR XIX/129/12 RADY MIIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Wieś, gm. Przedbórz (158 KB)

Załącznik nr 1 (8845 KB),   Załącznik nr 2 (47 KB),   Załącznik nr 3 (66 KB)


UCHWAŁA Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Przedborzu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu wchodzących w skład Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu oraz zamiaru rozwiązania Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu (107 KB)


Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (147 KB)

 

Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-03-14 13:28:36
Czas publikacji: 2012-03-14 13:28:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak