Sesja XX z dnia 30 marca 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012–2023 (124 KB)

Załącznik nr 1 (165 KB),   Załącznik nr 2 (117 KB)


Uchwała Nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 (108 KB)

Tabela nr 1 (120 KB),   Tabela nr 2 (62 KB),   Tabela nr 3 (253 KB),   Tabela nr 4 (87 KB)

Załącznik nr 1 (86 KB)


UCHWAŁA NR XX/134/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (101 KB)


UCHWAŁA Nr XX/135/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Przedbórz (104 KB)

Załącznik Nr 1 (Regulamin określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Przedbórz) (138 KB)

Załącznik Nr 1 do Regulaminu (209 KB),   Załącznik Nr 2 do Regulaminu (67 KB),   Załącznik Nr 3 do Regulaminu (67 KB),   Załącznik Nr 4 do Regulaminu (70 KB),   Załącznik Nr 5 do Regulaminu (105 KB),   Załącznik Nr 6 do Regulaminu (112 KB)

Załącznik Nr 2 (121 KB)


UCHWAŁA NR XX/136/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (156 KB)

Załącznik (139 KB)


UCHWAŁA NR XX/137/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz (101 KB)

Załącznik (PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ W 2012 ROKU) (117 KB)

Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz (137 KB)


UCHWAŁA NR XX/138/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu (152 KB)


UCHWAŁA NR XX/139/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz (102 KB)


UCHWAŁA NR XX/140/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (149 KB)

 

Liczba odwiedzin : 634
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-04-19 09:35:55
Czas publikacji: 2012-04-19 09:35:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak