Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Wieś, gm. Przedbórz 

 
 

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-11-15 14:55:45
Czas publikacji: 2011-11-15 14:55:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak