Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Wieś, gm. Przedbórz 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Wieś, gm. Przedbórz (175 KB)

Miejscowy Plan Zagospodarowania (5508 KB)

Projekt Uchwały (61 KB)

Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (513 KB)

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (235 KB)

Wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (533 KB)

Odpowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (307 KB)

 


Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2011-11-15 14:55:45
Czas publikacji: 2011-11-15 14:55:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak