Sesja XXII z dnia 16 maja 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu (102 KB)


Uchwała Nr XXII/147/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023 (oraz załączniki do Uchwały) (506 KB)


Uchwała Nr XXII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012 (oraz załączniki do Uchwały) (1208 KB)


Uchwała Nr XXII/149/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zbycia gruntów położonych w Przedborzu przy ul. Łazickej w drodze przetargu (97 KB)


Uchwała Nr XXII/150/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Mojżeszowie, gmina Przedbórz w drodze bezprzetargowej (100 KB)


Uchwała Nr XXII/151/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Przedborzu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu wchodzących w skład Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu oraz rozwiązania Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu (119 KB)


Uchwała Nr XXII/152/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu (113 KB)

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu (423 KB)

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-06-27 12:35:14
Czas publikacji: 2012-06-27 12:35:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak