Sesja XXIII z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXIII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023 (oraz załączniki do Uchwały) (401 KB)


Uchwała Nr XXIII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012 (oraz załączniki do Uchwały) (438 KB)


Uchwała Nr XXIII/155/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz (714 KB)

Załączniki (482 KB)


Uchwała Nr XXIII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Przedbórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (oraz załącznik do Uchwały) (201 KB)


Uchwała Nr XXIII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 15 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Mojżeszowie, gmina Przedbórz w drodze bezprzetargowej (105 KB)

 

Liczba odwiedzin : 527
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-06-27 13:36:34
Czas publikacji: 2012-06-27 13:36:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak