Sesja XXVII z dnia 4 października 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXVII/178/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć


Uchwała Nr XXVII/179/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Przedbórz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu


Uchwała Nr XXVII/180/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załączniki


Uchwała Nr XXVII/181/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012

TabeleZałącznik


Uchwała Nr XXVII/182/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego


Uchwała Nr XXVII/183/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Przedbórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik


Uchwała Nr XXVII/184/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Przedborzu w drodze przetargu

 

Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-10-15 11:38:01
Czas publikacji: 2012-10-15 11:38:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak