Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXIV/158/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załączniki


Uchwała Nr XXIV/159/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XXIV/160/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr XXIV/161/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr XXIV/162/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr XXIV/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2011

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok - część opisowa

Zalacznik Nr 1 do sprawozdania

Zalacznik Nr 2 do sprawozdania

Zalacznik Nr 3 do sprawozdania


Uchwała Nr XXIV/165/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za rok 2011


Uchwała Nr XXIV/166/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/152/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Uchwała Nr XXIV/167/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zamiaru przekazania do użytkowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz terenu przyległego w celu utworzenia centrum sportowo-konferencyjno-dydaktycznego w Przedborzu na okres 7 lat, pod warunkiem pozyskania przez Stowarzyszenie zewnętrznego źródła dofinansowania

 

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-09-04 10:38:25
Czas publikacji: 2012-09-04 10:38:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak