Rejestr Instytucji Kultury 

 
 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEDBORZU

 

Adres:
ul. Mostowa 29
97-570 Przedbórz

Osoba kontaktowa:
Iwona Karbownik

Numer telefonu:
044 781 22 61

Uwagi:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012, poz.189).

Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30
 

 

Liczba odwiedzin : 1845
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-09-13 15:02:10
Czas publikacji: 2012-09-13 15:02:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak