Sesja XXVI z dnia 21 sierpnia 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXVI/171/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012

Tabele,   Załącznik


Uchwała Nr XXVI/172/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załącznik


Uchwała Nr XXVI/173/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Przedborza uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XXVI/174/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących w granicach administracyjnych Gminy Przedbórz

Załącznik


Uchwała Nr XXVI/175/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Przedborza

Załącznik


Uchwała Nr XXVI/176/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej w obrębie Łączkowice, gm. Masłowice


Uchwała Nr XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 czerwca 2012 r. wniesionej przez Pana Pawła Ziębę zam. w Przedborzu

 

Liczba odwiedzin : 507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-09-20 10:15:31
Czas publikacji: 2012-09-20 10:15:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak