Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2012 roku 

 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2012 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Przedbórz

Objaśnienia do WPF

Uzasadnienie do zmiany budżetu

 

 


Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-11-07 09:26:51
Czas publikacji: 2012-11-07 09:26:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak