Sesja XXVIII z dnia 19 października 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXVIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej


Uchwała Nr XXVIII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012

Tabele


Uchwała Nr XXVIII/187/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załącznik


Uchwała Nr XXVIII/188/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXVIII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXVIII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Załączniki


Uchwała Nr XXVIII/191/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz

Załącznik - STATUT GMINY PRZEDBÓRZ


Uchwała Nr XXVIII/192/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedbórz

Załącznik


Uchwała Nr XXVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2013-2017”

Załącznik


Uchwała Nr XXVIII/194/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 września 2012 r. wniesionej przez Pana Kazimierza Góreckiego zam. Taras, na działania Burmistrza Miasta Przedborza

Uzasadnienie


Uchwała Nr XXVIII/195/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających przy pomniku przyrody

 

Liczba odwiedzin : 492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-11-15 14:26:34
Czas publikacji: 2012-11-15 14:26:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak