Sesja XXIX z dnia 26 listopada 2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XXIX/196/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załączniki


Uchwała Nr XXIX/197/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XXIX/198/12 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/152/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Załączniki


Uchwała Nr XXIX/199/12 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015


Uchwała Nr XXIX/200/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 r.


Uchwała Nr XXIX/201/12 w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXIX/202/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Przedborzu


Uchwała Nr XXIX/203/12 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Przedborzu w drodze przetargu


Uchwała Nr XXIX/204/12 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Piskorzeńcu gmina Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr XXIX/205/12 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXIX/206/12 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Piskorzeńcu gmina Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr XXIX/207/12 w sprawie zbycia gruntów położonych w Przedborzu przy ul. Koneckiej w drodze przetargu


Uchwała Nr XXIX/208/12 w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz z Gminą Ręczno w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno w zakresie zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju


Uchwała Nr XXIX/209/12 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody


Uchwała Nr XXIX/210/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

 

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2012-12-14 11:05:12
Czas publikacji: 2012-12-14 11:05:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak