Sesja XXXI z dnia 20 grudnia 2012 roku 

 
 

Uchwała Nr XXXI/213/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012-2023

Załączniki


Uchwała Nr XXXI/214/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012

Tabele,   Załącznik


Uchwała Nr XXXI/215/12 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2012

Załącznik


Uchwała Nr XXXI/216/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXXI/217/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3,   Tabela nr 4,   Tabela nr 5,   Tabela nr 6,   Tabela nr 7,   Tabela nr 8,   Tabela nr 9,   Tabela nr 10,   Tabela nr 11,   Tabela nr 12;

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXXI/218/12 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Załącznik - Miejski Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013


Uchwała Nr XXXI/219/12 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz”

Załącznik – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXXI/220/12 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Załączniki


Uchwała Nr XXXI/221/12 w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie przepisów ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-01-24 14:21:36
Czas publikacji: 2013-01-24 14:21:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak