Sesja XXXII z dnia 23 stycznia 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XXXII/222/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki


Uchwała Nr XXXII/223/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele


Uchwała Nr XXXII/224/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Załącznik


Uchwała Nr XXXII/225/13 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przedbórz

Załącznik


Uchwala Nr XXXII/226/13 w sprawie planów pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2013

Załącznik


Uchwała Nr XXXII/227/13 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2013

Załączniki


Uchwała Nr XXXII/228/13 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2013

Załącznik


Uchwała Nr XXXII/229/13 zmieniająca uchwałę Nr 11/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych


Uchwała XXXII/230/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Górach Mokrych w drodze przetargu

 

Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-02-15 14:48:01
Czas publikacji: 2013-02-15 14:48:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak