Sesja XXXIII nadzwyczajna z dnia 8 lutego 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele


Uchwała Nr XXXIII/232/13 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Załączniki


Uchwała Nr XXXIII/233/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Załącznik


UCHWAŁA Nr XXXIII/234/13 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Załączniki

 

Liczba odwiedzin : 513
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-02-19 15:02:08
Czas publikacji: 2013-02-19 15:02:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak