Sesja XXXIV z dnia 8 marca 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XXXIV/235/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-202

Załączniki


Uchwała Nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele,   Załącznik


Uchwała Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o przyjęciu obowiązku odbierania przez Gminę Przedbórz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr XXXIV/240/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Uchwała Nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych


Uchwała Nr XXXIV/242/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Załącznik - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 661
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-03-20 13:22:26
Czas publikacji: 2013-03-20 13:22:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak