Sesja XXXV z dnia 27 marca 2013 roku 

 
 

UCHWAŁA NR XXXV/246/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki


UCHWAŁA NR XXXV/247/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele;   Załącznik


UCHWAŁA NR XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik Nr 1 (Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2013 r.)

Załącznik Nr 2


UCHWAŁA NR XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz


UCHWAŁA NR XXXV/250/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-04-03 09:42:34
Czas publikacji: 2013-04-03 09:42:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak