Sesja XXXVI z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/251/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023


UCHWAŁA NR XXXVI/252/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXVI/254/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przedbórz

 

Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-05-06 09:24:13
Czas publikacji: 2013-05-06 09:24:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak