Sesja XXXVIII z dnia 27 maja 2013 roku 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/257/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/258/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/259/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/260/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/261/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/262/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik - deklaracja


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/263/13 w sprawie zbycia gruntów położonych w Przedborzu przy ul. Koneckiej w drodze przetargu


Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXVIII/264/13 w sprawie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Przedbórz na rok 2013

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-06-07 15:12:42
Czas publikacji: 2013-06-07 15:12:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak