Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2013 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2013 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz

Uzasadnienia do zmiany budżetu 2013 r.

Sprawozdanie finansowe MDK za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Muzeum Ludowego za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki za 2012 r.

 


Liczba odwiedzin : 489
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-07-05 08:35:42
Czas publikacji: 2013-07-05 08:35:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak