Sesja XXXIX z dnia 26 czerwca 2013 roku 

 

 

Uchwała Nr XXXIX/265/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

 

Załączniki


Uchwała Nr XXXIX/266/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

 

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Uchwała Nr XXXIX/268/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2012

 

Załącznik – sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ


Uchwała Nr XXXIX/269/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zbycia gruntów położonych w Przedborzu przy ul. Nowej w drodze przetargu


Uchwała Nr XXXIX/270/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2012 rok

 

Sprawozdania finansowe,   Część opisowa,    Załącznik nr 1 do informacji opisowej,   Załącznik nr 2 do informacji opisowej,   Załącznik nr 3 do informacji opisowej,   Załącznik nr 4 do informacji opisowej,   Załącznik nr 5 do informacji opisowej,   Załącznik nr 6 do informacji opisowej,  

Informacja o stanie mienia Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XXXIX/271/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za 2012 rok

 


Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-07-05 14:49:57
Czas publikacji: 2013-07-05 14:49:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak