Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2013 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2013 roku (780 KB)

Sprawozdanie Burmistrza między sesjami (192 KB)

Lista obecności radnych (146 KB)

Lista obecności sołtysów (186 KB)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (67 KB)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich (60 KB)

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz (221 KB)

Uzasadnienia do zmiany budżetu 2013 r. (492 KB)

Sprawozdanie SPZOZ (711 KB)

Wykonanie i finansowanie wydatków inwestycyjnych (333 KB)

Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (291 KB)

Uchwała RIO (122 KB)

Uchwała Komisji Rewizyjnej (68 KB)

 


Liczba odwiedzin : 2500
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-09-18 14:16:23
Czas publikacji: 2013-09-18 14:16:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak