Sesja XL z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

 

 

Uchwała Nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki


Uchwała Nr XL/273/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele,   Załącznik


Uchwała Nr XL/274/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XL/275/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie najmu części dachu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Przyłanki


Uchwała Nr XL/276/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Przedborzu


Uchwała Nr XL/277/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lipca 2013 r. wniesionej przez Pana Pawła Ziębę

Uzasadnienie

 


Liczba odwiedzin : 548
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-09-19 14:49:59
Czas publikacji: 2013-09-19 14:49:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak