Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Skarga

 


Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-10-04 10:54:44
Czas publikacji: 2013-10-04 10:54:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak