Sesja XLI z dnia 30 września 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załącznik


Uchwała Nr XLI/279/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XLI/280/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2012


Uchwała Nr XLI/281/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr XXII/152/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Załączniki


Uchwała Nr XLI/282/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Przedborzu


Uchwała Nr XLI/283/ Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Górach Mokrych gm. Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr XLI/284/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację remontu drogi powiatowej nr 3911E koło miejscowości Kaleń


Uchwała Nr XLI/285/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/275/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie najmu części dachu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Przyłanki

 

Liczba odwiedzin : 522
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-10-10 14:09:50
Czas publikacji: 2013-10-10 14:09:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak