Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2013 roku 

 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2013 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Uzasadnienie - SPZOZ

 

 


Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-11-15 15:16:39
Czas publikacji: 2013-11-15 15:16:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak