Sesja XLII z dnia 4 listopada 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XLII/286/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr XLII/287/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XLII/288/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XLII/289/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 r.


Uchwała Nr XLII/290/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XLII/291/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


Uchwała Nr XLII/292/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr XLII/293/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających przy pomniku przyrody


Uchwała Nr XLII/294/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zbycia gruntów położonych w Kaleniu gm. Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr XLII/295/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-11-18 11:47:50
Czas publikacji: 2013-11-18 11:47:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak