Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2013 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2013 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu 2013 r.

 


Liczba odwiedzin : 329
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-12-03 10:57:30
Czas publikacji: 2013-12-03 10:57:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak