Sesja XLIV z dnia 27 listopada 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

Załączniki


Uchwała Nr XLIV/300/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

Tabele


Uchwała Nr XLIV/301/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Góry Mokre na lata 2009 - 2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GÓRY MOKRE NA LATA 2009-2015


Uchwała Nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przyłanki na lata 2013-2020

Plan Odnowy Miejscowości Przyłanki na lata 2013-2020


Uchwała Nr XLIV/303/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów zabudowanych położonych w Nosalewicach gm. Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr XLIV/304/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XLIV/305/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Przedborzu zmienionej Uchwałą Nr XXIX/19812 z dnia 26 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXIII/234/13 z dnia 8 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XLI/281/13 z dnia 30 września 2013 r.

Załącznik


Uchwała Nr XLIV/306/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Przyłanki gm. Przedbórz

 

 

Liczba odwiedzin : 440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-12-10 10:02:28
Czas publikacji: 2013-12-10 10:02:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak